• Komunikat - kask sportowy

    Przedsiębiorca Katarzyna Sarnat-Hofman prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej SEVEN POLSKA w Murowanej Goślinie, Rafał Goldmann prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Goldmann „SEVEN POLSKA” wspólnik spółki cywilnej SEVEN POLSKA w Murowanej Goślinie informują, że wprowadzony do obrotu kask sportowy przeznaczony dla dzieci do jazdy na rowerze, deskorolce, hulajnodze, rolkach, wrotkach Art. NO. 9052 (kod fabryczny MTV08) kod EAN 5902308590526, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na brak określonych informacji w instrukcji użytkowania jak: brak odesłania do rozporządzenia 2016/425, brak adresu jednostki notyfikowanej uczestniczącej w ocenie zgodności wyrobu, przy numerze normy EN 1078 Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek, nie podano daty jej przyjęcia oraz nie załączono do wyrobu deklaracji zgodności. Powyższe ogłoszenie zamieszcza się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • Komunikat - hulajnoga dwukołowa 9921

    Przedsiębiorca Katarzyna Sarnat-Hofman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sarnat-Hofman, wspólnik spółki cywilnej SEVEN POLSKA w Murowanej Goślinie i Rafał Goldmann, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Goldmann „SEVEN POLSKA” w Murowanej Goślinie, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki pod firmą „SEVEN POLSKA – spółka cywilna Rafał Goldmann, Katarzyna Sarnat-Hofman” w miejscowości Murowana Goślina informują, że wprowadzona do obrotu zabawka Hulajnoga dwukołowa art. No. 9921, SER:202012, kod EAN 5902308599215, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na zaniżoną średnicę przednich kół, co stwarza poważne ryzyko upadku użytkownika i odniesienia przez niego obrażeń fizycznych (złamania, wstrząśnięcia mózgu, stłuczenia) oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.